top of page

LA BOLUETA 

Bilbao, Obra finalitzada 2019

Client

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (Visesa)

 

En Col·laboració

VArquitectos

 

Dades

Sòl: 6.388 m2s

Sostre HPO: 30.905 m2st

361 habitatges HPO

Sostre activitats: 1.400 m2st

Sostre sota rasant: 19.166 m2st

Aparcament de 190 places en plantes soterrani

Pressupost: 28.500.000 €

 

Treball

El projecte s'emmarca dins del PERI per a la urbanització d'una antiga zona industrial situada a la vora del riu Ibaizabal, al límit sud del municipi de Bilbao. 

 

Es proposen dos edificis independents sobre cota rasant, ambdós de PB+9 culminats per dos torres de PB+27 i PB+20 respectivament, amb planta baixa d'ús comercial. En canvi les plantes soterrani es proposen comuns, amb ús d'aparcament i trasters. 

El projecte s'ha dissenyat d'acord amb les exigències energètiques de l'estàndard Passivhaus, i serà construït amb millores tècniques en aïllament, amb mesures de control de ponts tèrmics, fusteries d'altes prestacions i sistemes de recuperació del calor.

bottom of page