top of page

BON PASTOR 

Barcelona, 2015

Client

Patronat Municipal de l'Habitatge

(Ajuntament de Barcelona)

 

En Col·laboració

Estudio Vivas Arquitectos, Pau Vidal Pont 

 

Dades

Concurs restringit

58 habitatges

Aparcament de 58 places en planta soterrani

 

Treball

El projecte s'emmarca dins de la 4ª fase de remodelació del barri de Bon Pastor, on el carrer, redefinit amb el canvi morfològic de la zona, desenvolupa un paper determinant en la vida dels habitants de les cases barates.

 

La proposta busca mantenir aquesta sensació de 'casa' treballant la relació amb l'exterior. Cada habitatge disposa d'un espai exterior al voltant dels 15m2, que pot incorporar-se a l'espai interior de la vivenda degut a la doble pell de policarbonat, permetent l'ús d'aquest jardí durant tot l'any.  

La proposta aposta per fer tots els habitatges passants, fet que aporta una gran simplicitat a la planta. A més, la decisió en quant a orientació també és rotunda, els espais de dia mirant al parc i al riu, i els de nit donant a carrer. Això s'inverteix en planta baixa per tal de sumar el jardí a la sala i la cuina. 

bottom of page