top of page

ACTIVITAT ACADÈMICA

Miquel Roa, arquitecte director d’Arquitectura Produccions, té una llarga trajectòria :

 

 • Professor del Departament d’Urbanisme de l'Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona des de 1976.

 • Membre del Conseil Pédagogique de Les Ateliers de Cergy – París des de 1984 (taller internacional de projectes urbans en àrees metropolitanes).

 • Diversos estudis i publicacions sobre temes metropolitans i especialment sobre la zona del Llobregat dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 • Participació amb diferents nivells de responsabilitat en els Plans Estratègics del Baix Llobregat, Cornellà i Esplugues.

 • Publicació darticles d’opinió sobre urbanisme i arquitectura, en premsa diària i especialitzada.


Totes aquestes tasques atorguen a Arquitectura Produccions una visió ample sobre l’arquitectura i l’urbanisme en els nostres temps.
Les obres d’Arquitectura Produccions han estat publicades en diferents ocasions, entre les que destaquem:

 

 • Barri Can Llovera (Sant Feliu de Llobregat), en el llibre Ecourbanism de Miquel Ruano, Gustavo Gili 1999. Aquest barri es considera un dels primers construïts a Espanya amb un alt índex de sostenibilitat.

 • Illa Walden (Sant Just Desvern) en Edilizia Popolare desembre 2002. Es considera un edifici rellevant entre les noves operacions d’habitatge a Europa.

 

El conjunt d’Arquitectura Produccions va ser presentat en l’Exposició OFF BCN al Palau Robert el maig de 1997, de la que es va publicar un catàleg. L’exposició va ser compartida amb Ignasi Riera, escriptor, Jordi Rocosa, escultor i Ricard Vaccaro, pintor i escultor. La mostra va ser inaugurada pel President de la Generalitat i visitada per més de 6000 persones.

URBANISME

Dilatada experiència en planejament sectorial, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable. A continuació alguns treballs:

 

 • Plans Generals Corbera, Cervelló i Vallirana.

 • Plans de vertebració urbana de Cornellà i Esplugues de Llobregat.

 • Reforma d’urbanitzacions marginals com La Guardia a Sant Vicens dels Horts, avui ja desenvolupat o Finestrelles Nord a Esplugues de Llobregat.

 • Substitució d’usos d’industrial a residencial com el de Trinxet a L’Hospitalet de Llobregat, avui en procés d’urbanització i edificació, o l’Avinguda Barcelona a Sant Joan Despí, actualment en procés d’urbanització i edificació.

 • Canvi d’usos d’industrial a terciari i hoteler com d’edifici Bayer a Sant Joan Despí, ja construït.

 • Transport públic, com la implantació urbana del Tram Baix, avui ja construït, o la nova avinguda amb tramvia sobre el soterrament del tren a Sant Feliu de Llobregat.

 • Reforma de cascs antics com el d’Esplugues, en curs de redacció.

 • Nous desenvolupaments industrials, a Can Calderón, Sant Boi o Molí dels Frares a Sant Vicens dels Horts, actualment construïts.

 • Nous desenvolupaments residencials com Riera Gasulla a Sant Boi o Can Llobera a Sant Feliu de Llobregat, ja construïts o Mas LLuhí a Sant Just Desvern, en fase d’urbanització.

 • Reordenació de zones d’equipaments com La Muntanyeta a Sant Boi de Llobregat, ja finalitzat.

 • Barreja d’usos residencials, terciaris i de transport públic com a Cergy Nord a Paris.


Habitualment Arquitectura Produccions s’encarrega de desenvolupar de manera integrada el planejament, la reparcel.lació i l’urbanització. En moltes ocasions desenvolupa també els projectes i direccions d’obra d’edificació.
L’experiència ample i diversa, alhora que intensa, dota al despatx d’una alta capacitat d’afrontar aquests tipus de reptes.

ESPAI LLIURE

Arquitectura Produccions ha redactat i dirigit obres de places i parcs, alhora que ha desenvolupat urbanitzacions completes de planejaments realitzats per la pròpia companyia.
Aquesta és una mostra dels mateixos:

 

 • Plaça del mercat de Les Planes a Sant Joan Despí (primer projecte construït al 1980 i remodelació complerta incorporant aparcament soterrat al 1999)

 • Parc de La Muntanyeta a Sant Boi de Llobregat, construïda la primera fase.

 • Urbanitzacions de nous barris com Can Llovera a Sant Feliu de Llobregat i Trinxet a L’Hospitalet, ambdues ja construïdes, o Bellavista a Sant Joan Despí i Mas LLuhí a Sant Just Desvern, a punt de començar les obres.

 • Urbanitzacions vinculades al tramvia, com la nova Avinguda a de Sant Feliu sobre el soterrament del tren, projecte en curs de redacció.

 • Diverses operacions importants d’illes d’habitatge han comportat l’urbanització del seu entorn. Com exemple l’Illa Walden a Sant Just, Torrent Ballester a Viladecans, Can Cervera a Esplugues o Montejurra a Sant Feliu, totes aquestes ja finalitzades. En construcció Plaza & Janés o Cornellà centre.


En les tasques d’Arquitectura Produccions, tant important és la projectació d’espais oberts, que donin resposta creativa a usos d’espai públic tot i creant ambients que els continguin; com la definició de gradients de publicitat entre l’espai interior de l’habitatge i el carrer; terrassa privada, jardí col•lectiu, itinerari de vianants o places.

HABITATGE

Arquitectura Produccions posseeix una llarga experiència d’arquitectura en tot tipus d’habitatge, tant lliure com protegit, de tipologia edificatoria, i d’encàrrec públic, privat o cooperatives.

 

 • Edificació unifamiliar aïllada com els quatre xalets a Sant Feliu de Guíxols, en construcció.

 • Unifamiliar entre mitgeres com la de Níjar a Almeria.

 • Unifamiliar adossada, com els habitatges de Can Llobera a Sant Feliu de Llobregat o els del Carrer Sometents a Esplugues, ambdós construïts.

 • Entre mitgeres com els del carrer Alfons XII a Barcelona o els de la Rambla Marie Curie a Granollers.

 • En torre com els de Can Llovera o Torreblanca a Sant Joan Despí.

 • En illa, com les construïdes de l’illa Walden a Sant Just, avinguda Roureda a Viladecans, Can Cervera a Esplugues o Montejurra a Sant Feliu de Llobregat. Actualment en construcció estan Can Clota i Plaza & Janés a Esplugues, Sant Gabriel, Cornellà Centre o Torre Europa a L’Hospitalet.


En la majoria de projectes amb illa completa, planejament – urbanització – edificació ha estat un procés integrat d’un sol projecte arquitectònic. En tots ells hi ha una alta complexitat de compromís urbà i de programa.

ACTIVITATS

Per Arquitectura Produccions l’experiència amb arquitectura dins programes que no son habitatge és així mateix important.
 

 • Industrial: com les naus del polígon Armenteres a Sant Feliu.

 • Comercial con la Boulanger al polígon Alcampo de Sant Boi.

 • Terciari con els dos edificis de la Av. Barcelona a Sant Joan Despí.

 • Barreja d’usos com l’edifici de Bayer, oficines i hotel a Sant Joan Despí.

 • Esportiu, pista d’atletisme a Sant Boi o la piscina interior de Can Melich a Sant Just Desvern.

 • Cultural, Centre de les Planes i Biblioteca a Sant Joan Despí.

 • Congressos. Palau de Congressos a Castelldefels, projecte executiu.

 • Escolar, Col•legi primaria a Turre Almeria

 

El treball amb programes molt diversos dona al despatx molta versatilitat en la seva aproximació a l’arquitectura.

DISSENY

A Arquitectura Produccions presentem aquest capítol un calaix de sastre que incorpora exposicions i interiorisme per un costat i disseny de mobiliari i R+D per un altre.

 

 • Entre diferents muntatges d’exposicions per artistes destacaríem la de Guinovart a la Tecla Sala de L’Hospitalet i la pròpia de OFF BCN al Palau Robert.

 • D’interiorisme destaquem la rehabilitació del restaurant Casa Calvet, en l’edifici de Gaudí de mateix nom.

 

 • De disseny de mobiliari, el bàcul i balisa Fanal’H i Fanal’Het, el banc Maria o la butaca Castanyola.

 • La recerca sobre temes de construcció comença amb el projecte internacional Green Facade. En l’actualitat s’estan preparant nous projectes.

 

Aquestes activitats reforcen la versatilitat i potencia creativa del despatx.

 

 

 

bottom of page