top of page

HABITATGE PLURIFAMILIAR 

Sant Just Desvern, 2011

Client

Client Privat

 

Dades

Sòl: 396,0 m2s

Sostre màx. sobre rasant: 396,0 m2st

Sostre sota rasant: 336,51 m2st

Pressupost: 456.003,00 €

 

Es projecta un edifici plurifamiliar amb 3 habitatges i aparcament. Es tracta d’un volum escalonat amb una alçada sobre el terreny de planta baixa i 2PP. Aquest volum es destina a habitatge, exceptuant la planta d’accés i aparcament.

Pel que fa a la imatge de l’edifici, destaca el joc de les generoses obertures en tots els fronts, amb balcons de 2m de vol, sobre un el pla de façana de color clar.

Els balcons són amb baranes metàl·liques, mentre que les obertures s’unifiquen amb parts de xapa de color formant entitats de major mida. Donada l’orientació del volum i la seva disposició a 4 cares, es produeix el correcte assolellament i ventilació dels habitatges. Es preveuen proteccions solars metàl·liques amb lames orientables.

bottom of page