top of page

PLAZA & JANES

Esplugues de Llobregat, 2012

Client

IMPSOL

 

Dades

20 Habitatges VPO. 

 

El projecte es concreta en un volum lineal de PB+4PP, que dóna front al carrer Mestre Joan Corrales, i al vial per a vianants que travessa l’àmbit, i que va paral·lel a l’anterior carrer.

Ocupant la totalitat de la parcel·la, trobem en el nivell inferior, dues plantes d’aparcament.

Pel que fa als usos, aquests són d’habitatge tant en les plantes pis, com a la planta baixa.

Habitatges: L’organització del conjunt d’habitatges –en total 20, dels quals 1 es d’un dormitori, 15 de dos dormitoris i 4 de tres dormitoris. Es tracta d’un edifici lineal amb una mitgera, de 5 plantes d’altura, en el que la secció es considera element fonamental per a la configuració de l’edifici.

bottom of page