top of page

SANT GABRIEL

Esplugues de Llobregat, 2012

Client

HABITATGES SANVER-RUGAIN

 

Dades

Sòl: 2.964 m2s

Sostre habitatge lliure: 8.386 m2st

Nº Habitatges: 89

Sostre activitats: 599 m2st

Sostre sota rasant: 8.306 m2st

Pressupost: 7.371.656 €

 

Treball

Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d'obres de 89 habitatges, locals comercials i aparcaments als carrers St. Gabriel, St. A.M. Claret i F.Layret

Estudi de Detall aprovat definitivament el 2005

 

Es parteix del volum en planta amb forma d'"U" que es disposa al voltant d’un espai interior d'illa, i sobre una base comercial que ocupa la totalitat de la parcel.la. 

bottom of page