top of page

ULLDECONA 

Barcelona, 2019 Obra en curs

Client

Patronat Municipal de l'Habitatge

(Ajuntament de Barcelona)

 

En Col·laboració

Estudio Vivas Arquitectos, Pau Vidal Pont 

 

Dades

GUANYADORS. Concurs restringit

112 habitatges

Aparcament de 186 places en planta soterrani

 

Treball

El barri de la Marina del Prat Vermell suposa l’última modificació d’un territori de la ciutat en constant evolució amb el repte de definir un nou barri d’usos mixtes integrat a la ciutat.

 

La proposta busca equilibrar les tres escales a les que s’enfronta un edifici d’habitatges (ciutat, comunitat i habitatge), treballant-les totes tres en paral.lel i generant espais intermedis de transició entre cada una d’elles. Davant la contundència del volum màxim definit en el planejament, partim l’edifici en tres peces independents recolzades sobre un sòcol comú. Cada una de les peces s’articula responent als diferents contextos immediats, orientacions i programa, a partir d’un nucli vertical passant de façana a façana, que incorpora espais comunitaris cada dues plantes donant a carrer. L’habitatge no s’entén sense l’espai previ que el precedeix. Les passeres i els espai intermedis i
d’apropiació donen el suficient marge de transició perquè l’habitatge sigui radicalment passant, amb una crugia neta que inclou espai exterior d’accés, safareig-cuina, sala i terrassa en una seqüència continua desde la façana interior fins el carrer.

 

bottom of page