top of page

PLE DE BUITS

Granollers, 2007

Client

GRANOLLERS PROMOCIONS

 

Dades

Sòl: 799 m2s

Sostre habitatge protegit: 3.807 m2st

Nº Habitatges protegits: 44

Sostre activitats: 799 m2st

Sostre sota rasant: 1.598 m2st

Pressupost: 2.299.771 €

 

Treball

Concurs restringit - guanyat

Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d'Obres de 44 habitatges de Protecció Oficial, locals comercials i aparcaments a la Rambla de Marie Curie.

 

La matriu provinent del planejament produeix un veritable cub de 22 m. de costat, suspès sobre la planta comercial, i connectat a l'edificació existent per un cos secundari. El tancament revestit amb un aplacat de peces lleugeres amb aleatòria disposició de forats, desdibuixant la vertical gravitatòria, reforça la "cubicitat" resultant.

bottom of page