top of page

ILLA MONTEJURRA 

Sant Feliu de Llobregat, 2007

Client

PROMOCIONES RUVE

 

Dades

Sòl: 3.098 m2s

Sostre habitatge lliure: 5.238 m2st

Nº Habitatges: 47

Sostre activitats: 2.452 m2st

Sostre sota rasant: 6.686 m2st

Pressupost: 5.093.662 €

 

Treball

Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d'obres de 47 habitatges, locals comercials i aparcaments a l'Av. Montejurra, Rambla Marquesa de Castellbell, c/Terrisser i c/Josep Ricart 

Estudi de Detall aprovat definitivament el 2002

 

La disposició del programa residencial es resol en un bloc perimètric que es recolza sobre un sòcol de comercial en dos nivells i que es desencaixa de manera expressiva en la trobada dels fronts de l'Av. Montejurra amb Rambla Marquesa de Castellbell.

bottom of page