top of page

TORRE EUROPA

L'Hospitalet de Llobregat, 2007

Client

LLAR UNIÓ CATALÒNIA

 

Dades

Sòl: 1.597 m2s

Sostre HPO: 5.657 m2st

Nº Habitatges protegits: 60

Sostre activitats: 471 m2st

Sostre sota rasant: 2.724 m2st

Pressupost: 3.888.321 €

 

Treball

Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d'Obres de 60 habitatges de Protecció Oficial, locals comercials i aparcaments al carrer Amadeu Torner.

 

Peça perifèrica en el conjunt d’intervencions de la Plaça Europa, la seva imatge vibrant prové de l'ús de plaques de tancament colorats de grans dimensions que dibuixen línies obliqües en continuïtat en els fronts amb balcons i els fronts llisos.

bottom of page