top of page

DESERT HOTEL

Míjas - Almeria, 2007

Client

AYUNTAMIENTO DE TURRE

 

Dades

Sòl: 8.883 m2s

Sostre d'equipaments: 3.355 m2st

Pressupost: 2.299.771 €

 

Treball

Projecte Bàsic i Executiu de centre docent al Barranco del Negro.

 

El pendent acusat genera una disposició graonada del conjunt d’espais enfatitzant els trets de la topografia. A ambdós costats de l'accés, en la cota intermèdia, i coincidint amb la de la zona de jocs, trobem, en les cotes baixes, l'escola d’educació infantil, amb la zona d'administració superposada, i en les cotes altes, l'escola de Primària i Secundària.

bottom of page