top of page

CAN SANT JOAN

Rubí, 2018

Client

Institut Català del Sòl

 

En Col·laboració

Brufau Cusó estudi d'arquitectura

 

Dades

2º PREMI. Concurs restringit

28 habitatges i aparcament de 28 places 

Treball

.

Atenent l'elevada demanda social d'habitatge, hem considerat oportú desenvolupar una proposta en base a aconseguir el nombre màxim d'habitatges possible, sense menystenir la qualitat espaial i necessitat programàtica de cada un d'ells. En aquest sentit, proposem un edifici amb capacitat de donar acollida a 28 famílies, amb tots els habitatges de programa funcional per a quatre persones.

Proposem un bloc lineal residencial de planta baixa i tres plantes pis amb una planta soterrani destinada a accés i aparcament. L’edifici tindrà dos accessos: un de més urbà, al carrer Marconi, i un que dona a una zona peatonal, més “residencial” on l’arribada a l’edifici es fa a partir d’un espai exterior privat. Aquests dos accessos es troben a les façanes contraposades: un a la sud i l’altre a la nord i a diferents nivells: un a la planta soterrani i l’altre a la planta baixa.

L’edifici es situa en un solar amb un lleuger pendent de nord a sud,  de forma rectangular de 20x37m en el que destaca una franja lateral de 6m d’amplària on la normativa només permet la construcció de planta baixa. El pendent del carrer i la situació escollida de la planta baixa dóna com a resultat una planta considerada soterrani amb accés a peu pla des del carrer Marconi. Aquesta planta soterrani es destina a aparcament alhora que conté els accessos als habitatges, l’estació transformadora i els locals d’instal·lacions.

L’edifici s’alinea a vial en tres de les seves façanes (sud, nord i est) i  proposa una reculada (BUIT) en la façana oest per tal de poder il·luminar el passadís central de distribució que trobem en totes les plantes, i garantir una ventilació creuada en l’habitatge T2.

bottom of page