top of page

PARC CENTRAL

Sant Cugat, 2017

Client

Concurs privat

Dades

2º PREMI. Concurs restringit

20 habitatges i aparcament de 40 places 

Treball

.

Es tracta realment d'un concurs d'idees, una cosa molt excepcional en els concursos d'habitatges tant públics com privats. Normalment el promotor planteja un programa molt tancat en el programa, la densitat, els criteris de distribucions, els gadget a incorporar, el tipus de construcció, l'ordre de cost, etc. Els concursos més oberts - d'idees - normalment es plantegen per a equipaments públics singulars, o per seus de grans corporacions. Hem acceptat de bon grat el repte que se'ns planteja, perquè entenem que l'habitatge exigeix ​​també ampliar els graus de llibertat projectual, per desenvolupar noves aproximacions; en aquest sentit, hem posat l'atenció just en un nou plantejament del tema, que es deriva en primera instància del reconeixement de la singularitat urbana de la parcel·la, i d'una rediscussió del concepte de plurifamiliar aïllada, i dels actuals models a l'ús - tenim a Sant Cugat el major repertori de Catalunya - Aquestes reflexions ens han portat a establir un model específic per a la parcel·la en qüestió. En aquest sentit voldríem que s'entengués el nostre projecte més com un model, i una manera de fer, que com la resposta exacta a la voluntat de la promotora; en conseqüència ens agradaria que el nostre projecte s'entengués com flexible, i capaç d'ajustar la densitat d'habitatges, les prioritats en les distribucions, els materials de façana, i naturalment d'introduir elements com un espai d'ús col·lectiu en soterrani, barbacoes estanques incorporades a façana, tractament variable de les terrasses, des de la cortina de vidre mòbil amb efecte hivernacle a l'hivern, a proteccions solars de screen.

bottom of page