top of page

VIA FAVENCIA

Barcelona, 2018 en redacció

Client

Patronat Municipal de l'Habitatge

(Ajuntament de Barcelona)

 

En Col·laboració

Estudio Vivas Arquitectos, Pau Vidal Pont 

 

Dades

GUANYADORS. Concurs restringit

120 habitatges

Aparcament de 35 places

 

Treball

.

L’objecte d’aquest concurs és la construcció de 122  habitatges però els reptes que planteja l’emplaçament contenen una dimensió fonamentalment urbana i de barri. Les reflexions que acabin generant la proposta hauran de tenir en compte totes aquestes escales a la vegada (escala urbana, de barri i domèstica), obtenint un projecte d’ordenació on els habitatges i l’espai públic defineixin conjuntament aquest tros de ciutat.

 

Aquesta peça urbana ja ha passat per diferents planejaments i revisions i es tracta d’acabar de definir-la recollint totes les reflexions anteriors i adaptant-les a les noves prioritats , aconseguint les millors condicions pels  habitatges i pel barri. En aquest sentit la nostra proposta es pot llegir en continuïtat amb les últimes propostes desenvolupades pel districte.

 

El projecte inclou diferents elements que es juxtaposen i s’han de tenir en compte:

  • Definició d’una entrada de la ciutat per una de les seves artèries principals, on es planteja un possible diàleg amb la Torre Júlia.

  • Situació privilegiada en un punt alt de la ciutat amb control visual de gran part de l’entorn metropolità, des del mar a la muntanya.

  • Preexistència d’una llosa d’espai públic que amaga unes cotxeres de TMB.

  • Definició d’un espai públic que recull aquesta preexistència, un fort desnivell, una relació molt directa amb la Ronda, la incorporació d’uns 11.500m2 d’habitatges i d’uns 4.500m2 d’equipament i la necessitat de definir una centralitat de barri conjuntament amb les altres peces existents  a l’entorn immediat.

  • Diferents fases d’execució per cada una de les parts: espai públic, habitatges, equipaments i infraestructures.

bottom of page