top of page

CENTRE DE LES ARTS 

Castelldefels, 2004

Client

CASTELLDEFELS PROJECCIONS

 

Dades

Sostre equipaments: 4.606 m2st

Pressupost: 5.256.413 €

 

Treball

Projecte Bàsic i Executiu de teatre i escola de dansa al Campus de l'UPC.

 

Abordar un programa singular des de la racionalitat organitzativa, minimitzant els espais de distribució, i constructiva, adoptant solucions basades en l'ús de materials 

industrials, són les premisses del projecte d'equipament que explota la seva presència publicitària des de la C-32, i que aboca al nou parc els seus espais docents i d'accés, així com el bar.

bottom of page