top of page

BAYER 

Sant Joan Despí, 2002

Client

INTRAPOX- EUROSERVICES BAYER

 

Dades

Sòl: 12.744 m2s

Sostre terciari: 25.488 m2st

Sostre sota rasant: 5.638 m2st

Pressupost: 30.146.758 €

 

Treball

Projecte Bàsic i executiu a l'Avda. Baix Llobregat Projecte 2002

Modificació de PGM aprovada definitivament el 2002

 

El projecte suposa la transformació de l'edifici industrial dels anys 60 en centre terciari d'oficines per Bayer Euroservices. A partir de les seves dimensions de 50x70 m. i PB+5PP, s'obren patis centrals i s'incrementa l'altura a PB+7PP. L'edifici final ha sofert canvis en la seva concepció ja que originalment la meitat del volum era previst per a hotel i la façana era resolta amb una doble pell de vidre, que es va desestimar per raons pressupostàries. 

bottom of page