top of page

CAN COLL

Torrelles de Llobregat, 2005

Client

FAMÍLIA SOLER - LANDSCAPE

 

Dades

Sòl Sector: 99.056 m2s

Sostre Total: 25.344 m2st

Sostre Habitatge: 24.790 m2st

Nº Habitatges: 188

Sostre activitats: 554 m2st

 

Treball

Modificació de PGM i Pla Parcial, aprovats definitivament el 2005

Projecte de Reparcel.lació aprovat definitivament i Projecte d'Urbanització construit el 2007 Projecte Bàsic d'edificació amb llicència de 2007.

 

En aquesta petita vall caracteritzada per la Y de les rieres de Can Güell i de Torrelles i la presència de la carretera que connecta amb el nucli urbà, es produeix la ubicació del conjunt residencial en la zona de major pendent 30-50 per cent, mantenint les cotes baixes per la zona escolar i la fita de la masia de Can Coll.

bottom of page