top of page

SANT BOI SUD

Sant Boi de Llobregat, 2006

Client

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 

Dades

Sòl Sector: 162.738 m2s

Sostre Total: 162.738 m2st

Sostre Habitatge: 117.734 m2st

Sostre activitats: 44.954 m2st

 

Treball 

Concurs restringit

 

Amb el soterrament de les línies elèctriques i l'apertura del recinte de les instal.lacions militars -amb edificis de qualitat per al seu reciclatge com a equipaments esportius i culturals- es permeabilitza el teixit circumdant, permetent l'establiment d'un nou barri que estén l'eixample actual i un nou intercanviador de les línies C3 - L1 amb una àrea comercial i d'oci i dues torres terciàries que esdevenen fita d'abast territorial.

bottom of page