top of page

AVINGUDA BARCELONA

Sant Joan Despí, 2004

Client

Ajuntament de Sant Joan Despí / CÍRCULO DE GESTIÓN

 

Dades

Sòl Sector: 251.415 /15.695 m2s

Sostre Total: 134.193 /28.574 m2st

Sostre Habitatge: 100.645 /21.430 

m2st

Nº Habitatges: 1.916 /261

Sostre Activitats: 33.548 /7.144 m2st

 

Treball

Modificació de PGM Avda. Barcelona-C/Fontsanta-C/dels Frares i Modificació de PGM PA1 Avda. Barcelona nº 111 aprovades definitivament el 2004

 

Amb precedents com el 22@ a Barcelona, suposa el canvi d'ús d'una important  franja industrial de 1'2 km. de longitud entre el barri de les Planes i el Parc de la Fontsanta, respecte als que el projecte assegura una nova continuïtat. A partir e l'establiment de 10 polígons d'actuació que es poden desenvolupar de manera independent i d'un IEN de 1’82, es genera un mecanisme que garanteix tant la unitat del conjunt com la flexibilitat de la seva gestió.

bottom of page