top of page

MAS LLUHÍ 

Sant Just Desvern, 2014

Client

Junta de Compensación UA Unic 

PP Mas Lluhí

 

Dades

Sòl Sector: 262.175 m2s

Sostre Total: 143.242 m2st

Sostre Habitatge:135.571 m2st

Nº Habitatges: 1.048

Sostre Activitats: 7.671 m2st

 

Treball 

Pla Parcial aprovat definitivament el 2005

(Projecte d'urbanització i Projecte de Reparcel.lació, aprovats definitivament el 2007)

 

Un nou barri on la inserció segueix criteris paisatgístics, adaptant la malla d'illes a la suau topografia de geometria semicircular, establint tractaments vegetals públics i una xarxa per vianants adequats a les qualitats mediambientals d'aquest àmbit en contacte amb el parc de Collserola.

bottom of page