top of page

CAN LLOVERA

Sant Feliu de Llobregat, 1991

Client

YONET

 

Dades

Sòl Sector: 44.820 m2s

Sostre Total: 32.934 m2st

Sostre Habitatge: 31.209 m2st

Nº Habitatges: 242

Sostre Activitats: 1.725 m2st

 

Treball

Modificació de PGM i Pla Especial aprovat definitivament el 1988

(Projecte de Reparcel.lació aprovat definitivament i Projecte d'urbanització realitzat el 1991)

 

Barri al bell mig de Sant Feliu de Llobregat, sense cap carrer rodat al seu interior (s'encadenen als aparcaments subterranis). Ecologia i urbanitat són a Can Llovera conceptes solidaris.Un front de quatre torres dóna contrapunt al barri de Can Maginàs. A la Riera de la Salut dóna front amb dos torres i dues fileres de dúplexs sobre dúplex. Les masies de Can Llovera i de Can Dot ajuden a formar a la plaça i el parc. Dins s'optimitza el valor de les terrasses i dels jardins col.lectius de les tipologies adossades. Una xarxa de 4x3 de camins, amb formació de placetes a les interseccions, permeabilitza el barri.

bottom of page