top of page

ILLA CAN CERVERA

Esplugues de Llobregat, 2000

Client

IBERHOGAR

 

Dades

Sòl: 9.901 m2s

Sostre habitatge: 14.030 m2st

Nº habitatges: 130

Sostre activitats: 3.028 m2st

Sostre sota rasant: 13.353 m2st

Pressupost: 8.137.340 €

 

Treball

Projectes i direccions d’obres d’urbantzació i edificació

 

Can Cervera és una illa envoltada per tres carrers i la carrertera de Cornellà. I consta de 130 habitatges, jardí de la comunitat, locals comercials i aparcaments.

Edifici flotant: Planta baixa amb acabats de vidre i alumini, que lleugereix l’edifici i es contraposa a la resta de plantes més opaques. La terrassa com element compositiu front al programa: El resultat directe que el programa de tres habitatges per replà, dóna en la façana una difícil composició arquitectònica. La composició horitzontal de les terrasses combinada amb les franges verticals de totxo, van donant una composició que es dilata i s’estreny tensionant de 

forma diferent cada una de les parts de l’edifici.

bottom of page