top of page

SOTERRAMENT 

Sant Feliu de Llobregat, 2007

Client

ATM

 

Treball 

Projecte d'Urbanització pel perllongament del tramvia Diagonal-Baix Llobregat fins a Sant Feliu de Llobregat sobre la cobertura del ferrocarril.

Avantprojecte aprovat el 2007

 

En col.laboració amb

INTRAESA

                                                             

El perllongament del tramvia en el municipi de Sant Feliu sobre la cobertura del ferrocarril suposa la supressió de la barrera de l'actual via fèrria, i per tant la renovació d'aquesta àrea amb la consolidació d'una avinguda N-S de 1'3 km i 40 m. d'amplada mínima.

bottom of page