top of page

SANT LLORENÇ

Esplugues de Llobregat, 2010

Client

RUVE

 

Dades

Sòl: 9.351 m2s

Sostre màx. sobre rasant: 14.275 m2st

Sostre Oficines: 7.029 m2st

Sostre habitatges: 6.575 m2st

Sostre comercial: 3.853 m2st

Sostre aparcament: 10.262 m2st

 

Treball

Avantprojecte d'Oficines, habitatges, comercial i aparcament a la confluència de Països Catalans amb Laureà Miró.

 

L’aposta de situar una torre esvelta de 60m (94m sobre el nivell del mar en la base i 154m en la coronació) en la cruïlla d’aquests dos carrers, comporta establir una fita territorial a diverses escales. El Pont d’Esplugues constitueix una interrupció en la continuïtat urbana entre els teixits situats a ponent i a llevant. La nova plaça del Revolt té una certa complexitat degut a que es desenvolupa als dos nivells dels fronts de les dues avingudes, i que incorpora usos comercials entre ambdós nivells; tot això, donant resposta a l’accés rodat dels aparcaments soterranis, i a la permeabilitat d’itineraris peatonals. L’edifici longitudinal d’habitatges podrà tenir diferents distribucions en funció de les demandes dels clients: petits apartaments a banda i banda, pisos de 80 m2,...etc. La seva mida i orientació permet la màxima versatilitat distributiva. Destacarem aquí els seus perfils urbans i arquitectònics.

bottom of page