top of page

DIES I MIRATGES

L'Hospitalet de Llobregat, 1995

Client

RICARD VACCARO

 

Treball

Disseny exposició.

 

La instal.lació de l'exposició es va pensar des d'una lectura de recorregut. L'accés quedava dominat pel contrast entre el parament blanc banyat de llum amb els quadres-taula adossats i el volum negre de la dreta, on es penjaven poques fotos i quadres. Al fons, apareixia el pla inclinat, il.luminat des de sota. 

Tombant des del fons a la dreta, el pla inclinat contrastava amb el cub negre, que absorbia l'espai i la llum. Davant del cub estaven els quadres de transparències.Tot sortint de la pressió del cub s’arriba a la sala d'escultures. Tres grans escultures 

dominaven l'espai; els quadres no competien amb aquests volums i s'enganxaven a les parets. El retorn fins a l'accés mantenia el to de l'espai anterior, tot deixant el forat d'accés a 

la zona d'audiovisuals, dins del cub negre.

bottom of page