top of page

CUBS

Mataró, 2006

Client

EPICO

 

Dades

Sòl: 5.334 m2s

Sostre habitatge lliure: 6.519 m2st

Nº Habitatges: 60

Sostre activitats: 3.000 m2st

Sostre sota rasant: 5.832 m2st

Pressupost: 4.636.931 €

 

Treball

Concurs restringit guanyat

Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d'Obres de 60 habitatges, terciari, local comercial i aparcaments a la Via Europa.

Estudi de Detall aprovat definitivament el 2002.

 

Tres volums sobre un sòcol que els uneix, segons els paràmetres definits en l'Estudi de Detall, és el mecanisme d'inserció urbana en aquest segment de la Via Europa, caracteritzat per la presència del parc en el front de llevant, establint-se l'adequat equilibri entre urbanitat i suburbanitat, amb la continuïtat del front edificat i permeabilitat visual entre els elements emergents.

bottom of page