top of page

CAN MERCADER

Cornellà del Llobregat, 2019 obra en curs

Client

Can Mercader Parc

Dades

96 habitatges

Aparcament de 175 places en soterrani.

Espai comunitari d´us pirvat.

Treball

Es tracta del projecte de nova construcció d’un edifici plurifamiliar amb 96 habitatges i aparcament, situat a la illa ubicada entre els carrers Dolors Almeda, Carretera  B-200 i Carrer Sant Ferran, del municipi Cornellà del Llobregat , comarca del Baix Llobregat, per al promotor Can Mercader Parc S.L.

Es projecta un edifici format per dos cossos edificats separats per un pati obert amb una seqüencia en sentit nord-sud de 15,30m / 23,40m / 15,30m (edifici / pati / edifici). Aquests dos edificis tenen orientació nord-sud i una fondària edificada de 12,80m en ambdós casos amb balcons a la façana sud de 2,50m de fondària.

Els dos edificis tenen una longitud de 68,25 metres i estan alineats a límit de parcel·la en carrer Dolors Almeda. Les alçades són de PB+4PP per a l’edifici sud (Edifici B) i de PB+6PP per a l’edifici nord (Edifici A).

L’accés a l’edifici A es produeix per la seva façana nord, mentre que l’accés a l’edifici B es fa per la seva vessant sud. Ambdós accessos creuen els edificis unint la planta baixa dels habitatges amb la zona comunitària enjardinada.

 

L’amplia zona enjardinada ubicada entre els dos edificis conté la piscina, una zona de jocs infantils i dues zones de descans, una pavimentada amb fusta i l’altra amb clar tractament vegetal. En aquesta franja oberta de 22,40m d’amplada per 75m s’ubiquen també les sortides d’evacuació de l’aparcament així com les estacions transformadores que tenen accés pel carrer Dolors Almeda.

bottom of page