top of page

CAN CLOTA

Esplugues de Llobregat, 2007

Client

CORAGASA

 

Dades

Sòl: 1.106 m2s

Sostre habitatge lliure: 3.797 m2st

Sostre activitats: 1.199 m2st

Sostre sota rasant: 4.296 m2st

Pressupost: 4.203.935 €

 

Treball

Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d'Obra de 35 habitatges, oficines, locals comercials 

i aparcaments

Modificació de PERI, aprovada definitivament el 2006

 

Es parteix del volum en planta amb forma d'"U" que es disposa al voltant d’un espai interior d'illa, i sobre una base comercial que ocupa la totalitat de la parcel.la.

bottom of page