top of page

BELLAVISTA 

Sant Joan Despí, 2007

Client

MIRPE - LLAJOR

 

Dades

Sòl Sector: 130.267 m2s

Sostre total: 77.685 m2st

Sostre habitatge: 64.630 m2st

Nº Habitatges: 712

Sostre activitats: 13.055m2st

 

Treball

Modificació de PGM i Pla Parcial aprovats definitivament el 2003

(Projecte de Reparcel.lació i Projecte d'Urbanització en tramitació)

 

Mitjançant la inserció d'un nou barri "en ventall" que mira a Sud es produeix la transformació d'aquest sector al NE del municipi i s'assegura la resolució dels problemes de vertebració existents entre el Pla del Vent i el Pont Reixat com la connexió amb el Polígon Fontsanta a l'altre costat de l'A-2.

bottom of page