top of page

AVINGUDA CARRILET

Cornellà de Llobregat, 2013

Client

Cooperativa de Construcciones Baix Llobregat

 

Dades

Sòl: 191,38 m2s

Sostre màx. sobre rasant: 803,88 m2st

Sostre habitatges: 685,13 m2st

Sostre aparcament: 118,75 m2st

 

Es projecta un edifici a tres vents amb façana al Passeig dels Ferrocarrils Catalans, format per planta baixa, quatre plantes pis i coberta.

L’edificació es projecta recolzada al Passeig dels Ferrocarrils Catalans per on es produeix l’accés peatonal i adossada a la paret mitgera de l’edifici amb el que llinda al costat Est. L’accés de vehicles es produeix per la façana Nord al C/ Amadeu Vives i , a l’Oest, llinda amb la intersecció entre el C/Amadeu Vives i el Passeig dels Ferrocarrils Catalans sobre l’antiga estació de Ferrocarrils.

Es tracta d’un edifici plurifamiliar per a 8 habitatges i aparcament, on tots els habitatges tenen ventilació creuada i garanteixen a la sala l’assolejament directe entre les 10 i les 12 hores solars en els solstici d’hivern.

bottom of page