top of page

ALI BEI

Barcelona, 2013 Obra en curs

Client

Patronat Municipal de l'Habitatge

(Ajuntament de Barcelona)

 

En Col·laboració

Estudio Vivas Arquitectos, Pau Vidal Pont

 

Dades

49 habitatges dotacionals

15 allotjaments

Aparcament de 23 places en planta soterrani

 

Es projecta un edifici format per dos cossos edificats separats per un pati interior amb una seqüència en sentit nord-sud de 11,3-10,8-12,10 metres (edifici - pati - edifici). L’alçada de l’edificació és de 22,40 metres i s’organitza en planta soterrani, planta baixa, sis plantes pis i coberta. 

L’edifici consta d’un programa format per un equipament  en planta baixa i planta pis destinat a donar allotjament a persones amb risc d’exclusió social i d’habitatges dotacionals per a gent gran en règim de lloguer situats a la resta de plantes. En el cas dels allotjaments es preveuen dues unitats diferenciades  amb capacitat per a  2-3 i 4-6 persones respectivament.

bottom of page